A1 Severní věž vnitřního hradu Tisk

A1 severní věž vnitřního hradu

Severní věžový palác, uzavírající monumentálně trojúhelník vnitřního hradu, patří k nejstarším objektům hradního areálu. A1SevernivezOkno2a3A1SevernivezOkno1Na základě provedení oken datuje D. Menclová (Menclová, 1972) dokončení stavby až do 70. let 13. století. Starší časové zařazení, nabízející se vzhledem k historickým souvislostem (40. až 50. léta 13. století) a druhotně použitým architektonickým článkům v jeho zdivu, není za současného stavu vědomostí možné.

Vstupní portál přízemí je dnes vylámán. Naštěstí se zachoval nepatrný zbytek výběhu ploché valené klenby průchodu, a to právě na styku s vlastním portálem, takže lze provést alespoň rozměrovou rekonstrukci. Pískovcové ostění bylo silné asi 30 cm a ukončené snad lomeným obloukem archivolty. Průchod v síle zdi za portálem byl široký 1,15 - 1,20 m a vysoký téměř 2,5 m. Vchod se uzavíral otočnými dveřmi, zajišťovanými opět zasouvací závorou po níž zbylo v pravém boku lůžko se zachovaným otiskem v maltě po dřevěném vyložení.Umístění prvku

 

A1SevernivezpudorysPřízemí osvětlovala zleva (od západu) dvě úzká a vysoká okna s hrotitým nadpražím s trojlistou kružbou.

Pískovcové části oken, až na scházející levé svislé ostění, jsou dobře zachovalé, včetně pravoúhlé profilace (v části asi druhotné) a kotevních otvorů pro osazení rámu oken nejspíše mladší výplně. Špalety obou oken jsou vně i uvnitř široce rozevřené. Okna jsou shodná tvarem i konstrukcí, liší se však v rozměrech. Severní je široké 24 cm, jižní 31 cm.

Podle vnějších kotevních otvorů byla okna chráněna jednoduchou železnou mříží.Okenní výklenky, hluboké 1,15 m, široké 1,50 m a vysoké 3,0 m, byly zaklenuty plochou valenou klenbou z mohutných, podlouhlých (na hloubku výklenku)pískovcových kvádrů, které však, vzhledem k snadné dosažitelnosti, jsou dnes vytrhány. Vylámána jsou i kamenná sedátka, která dokládají již jen otisky v parapetu oken.

 

3D rekonstrukce

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

                                                                                                                                 Zdroj: Ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Aktualizováno Pondělí, 08 Listopad 2010 21:01