Českomoravská heraldika – část všeobecná (1902) Tisk

Ve zlatém poli černé hrábě byly erbem Hrabišicův nebo pánů z Oseka a z Ryzemburka, k nimžto patřili také Kostkové z Postupic, posud v Uhrách žijící, vladykové z Krupé, z Tismic a z Trojovic již vymřelí.

Nejstarším erbem nám známým toho rodu jsou dvě hrábě křížem přeložené pana Kojaty syna Hrabišova z roku 1227; někdy také pánové z Oseka rozečtvrceného štítu užívali, na němž hrábě se lvem se střídaly.

Zdroj: Martin Kolář – August Sedláček: Českomoravská heraldika – část všeobecná (1902)