Hrad byl na zimu uzamčen Drucken

Když bylo v říjnu 2010 zaregistrováno „Občanské sdružení pro záchranu hradu Rýzmburku“, málokdo dokázal odhadnout, jak významný posun to přinese. Pouhé zabezpečení hradu je totiž úkolem málem nadlidským, ale nadšení, s jakým zachránci hradu do hry vstoupili, bylo od počátku obdivuhodné.

Následující tři léta byla ve znamení intenzivních brigád, zaměřených na vyčištění hradu od náletových dřevin a obnovení komunikací až po zahájení odborných prací na obnově části středověkého zdiva v prostoru někdejší brány. Byla také ve znamení řady kulturních akcí, jejichž účelem bylo na významnou kulturní památku upozornit a vrátit ji do obecného povědomí. Nutno zopakovat, že zájem Severočechů byl pokaždé mimořádný. V letošním roce došlo k výraznému posunu také ve věci pronájmu hradu a vzájemné spolupráce mezi občanským sdružením, státními lesy i městem. Zájem se soustředil i na kapli pod hradem, kde bude do budoucna vybudován prostor pro výstavu, která turisty uvede do
celé problematiky vzácného místa krušnohorské historie a jeho postupné obnovy.
Poslední sobotní brigáda sice byla pod tlakem nejistého počasí, ale uspokojení všem účastníkům přinesla slunečná neděle. Na 14. hodinu bylo naplánováno symbolické uzamčení hradu exkluzivním kovaným klíčem, který zachráncům hradu věnoval Miroslav Smutný z Háje u Duchcova. K symbolickému aktu přizval předseda občanského sdružení Jiří Kučera oseckého místostarostu Jiřího Hlinku a jak jinak – na hradě vládla obvyklá pohoda…