Home Geschichte

Ergebnisse 1 - 8 von 8

Historie/Historie hradu
Riesenburg - kurze Geschichte der Burg Die älteste Erwähnung über die Burg befindet sich in der Urkunde aus dem Jahre 1250, Zuname Boreš (von Rýzmburk). Die historischen Forschungen des Baus bestätigen, dass kurz vor diesem Datum (1248/1249) einer der Türme im oberen Burgteil erbaut wurde. Die Burg (bzw. deren ältester Teil) entstand...
Montag, 26 August 2013 | 15253 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Historie hradu
Timelinie
Freitag, 29 Oktober 2010 | 10273 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Historie a okolí
Nápověda: Klikněte na ikonu mapy, kterou chcete zobrazit. Po té najeďte myší na náhled mapy a pohybujte se, vpravo se objeví se okno s přiblíženou oblastí, která se právě nachází pod kurzorem. Pozor, originální mapy jsou datově objemné a proto buďte, prosím, trpěliví. ...
Dienstag, 12 Oktober 2010 | 7824 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
Původní osada vznikla na obchodní cestě vedoucí z Čech přes Bílinu a Krušné hory do Německa. Severozápadně od dnešního kláštera stál opěrný bod, snad dřívější hrad. Český název Osek (německy Ossegg) pochází z obecného pojmenování osek. Tak se nazývalo místo, kde byly shromážděné kmeny získané...
Dienstag, 31 August 2010 | 16815 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
ZEMŘEL BISKUP ŠEBÍŘ Roku od narození Páně 1067. Dne 9. prosince Šebíř, šestý biskup kostela pražského, odešel z tohoto světa a požívá odměny sladké. Ten sdostatek zakusil obojího osudu, štěstí i neštěstí. Neboť byv jednou od knížete Břetislava zajat, uvržen do pout a ve vězení držen, obojí mučednictví...
Dienstag, 03 August 2010 | 13738 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Stavební historie
Současný stav poznání nedovoluje pregnantně stanovit stavební vývoj objektu. Výzkum doposud postrádá především archeologickou složku, která jediná může – mimo své specifické úkoly – odhalit vzájemné vztahy hradních objektů, hradeb a konstrukcí, dnes ukrytých pod zásypy. Archeologizace architektury probíhající...
Dienstag, 03 August 2010 | 12205 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Heraldika
9. Hrábě. Přední rodinou tohoto erbu byli páni z Oseka. Nejstarší pečeť Kojaty Hrabišice z 1. 1227 ukazuje dvě hrábě přeložená. Podezřelá jest svým okrouhlým tehdá neobyčejným tvarem. Prvá bez odporu pravá jest Borše z Oseka z r. 1275, na níž pán sám vyobrazen jest, an drží štít a na něm prosté hrábě....
Montag, 12 Juli 2010 | 11219 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...
Historie/Heraldika
Ve zlatém poli černé hrábě byly erbem Hrabišicův nebo pánů z Oseka a z Ryzemburka, k nimžto patřili také Kostkové z Postupic, posud v Uhrách žijící, vladykové z Krupé, z Tismic a z Trojovic již vymřelí. Nejstarším erbem nám známým toho rodu jsou dvě hrábě křížem přeložené pana Kojaty syna Hrabišova z...
Dienstag, 30 November 1999 | 10876 Zugriffe | Drucken | PDF |  E-Mail | weiter...Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.