Hlavní strana History

Results 1 - 8 of 8

Historie/Historie hradu
Ryzmburk - short history of castle The earliest mention of the castle is in the document from the year 1250, surname Bores (of Rýzmburk). The historical research of the building confirm that was built shortly before that date (1248/1249) one of the towers in the upper part of the castle. The castle (or whose oldest part was built) so...
Monday, 26 August 2013 | 15193 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Historie hradu
Timeline
Friday, 29 October 2010 | 10224 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Historie a okolí
Nápověda: Klikněte na ikonu mapy, kterou chcete zobrazit. Po té najeďte myší na náhled mapy a pohybujte se, vpravo se objeví se okno s přiblíženou oblastí, která se právě nachází pod kurzorem. Pozor, originální mapy jsou datově objemné a proto buďte, prosím, trpěliví. ...
Tuesday, 12 October 2010 | 7789 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
Původní osada vznikla na obchodní cestě vedoucí z Čech přes Bílinu a Krušné hory do Německa. Severozápadně od dnešního kláštera stál opěrný bod, snad dřívější hrad. Český název Osek (německy Ossegg) pochází z obecného pojmenování osek. Tak se nazývalo místo, kde byly shromážděné kmeny získané...
Tuesday, 31 August 2010 | 16750 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Hrabišici - páni z Rýzmburka
ZEMŘEL BISKUP ŠEBÍŘ Roku od narození Páně 1067. Dne 9. prosince Šebíř, šestý biskup kostela pražského, odešel z tohoto světa a požívá odměny sladké. Ten sdostatek zakusil obojího osudu, štěstí i neštěstí. Neboť byv jednou od knížete Břetislava zajat, uvržen do pout a ve vězení držen, obojí mučednictví...
Tuesday, 03 August 2010 | 13669 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Stavební historie
Současný stav poznání nedovoluje pregnantně stanovit stavební vývoj objektu. Výzkum doposud postrádá především archeologickou složku, která jediná může – mimo své specifické úkoly – odhalit vzájemné vztahy hradních objektů, hradeb a konstrukcí, dnes ukrytých pod zásypy. Archeologizace architektury probíhající...
Tuesday, 03 August 2010 | 12149 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Heraldika
9. Hrábě. Přední rodinou tohoto erbu byli páni z Oseka. Nejstarší pečeť Kojaty Hrabišice z 1. 1227 ukazuje dvě hrábě přeložená. Podezřelá jest svým okrouhlým tehdá neobyčejným tvarem. Prvá bez odporu pravá jest Borše z Oseka z r. 1275, na níž pán sám vyobrazen jest, an drží štít a na něm prosté hrábě....
Monday, 12 July 2010 | 11151 hits | Print | PDF |  E-mail | More...
Historie/Heraldika
Ve zlatém poli černé hrábě byly erbem Hrabišicův nebo pánů z Oseka a z Ryzemburka, k nimžto patřili také Kostkové z Postupic, posud v Uhrách žijící, vladykové z Krupé, z Tismic a z Trojovic již vymřelí. Nejstarším erbem nám známým toho rodu jsou dvě hrábě křížem přeložené pana Kojaty syna Hrabišova z...
Tuesday, 30 November 1999 | 10809 hits | Print | PDF |  E-mail | More...Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.